DUCHOVNÍ

LÉČENÍ 

Jsou-li odhaleny skryté překážky, bránící našemu zdraví, radostnému žití a duchovnímu růstu, můžeme je touto metodou odstranit a nastolit soulad a jednotu na všech rovinách vědomí člověka.

Řízeným použitím duchovních sil je možné umožnit klientům projít procesem prozkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů na úrovni vědomí i těla.

Pročištění touto metodou je velice rychlé, hluboké a efektivní. Lze jí nalézt zdroj příčin a zbavit se v podstatě většiny zdravotních i psychických problémů a klient získává důvěru k vědomému naplnění svého života